Najlepsza oferta usług finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Najpopularniejsze wskaźniki finansowe przy ocenie firm

Płynność

 • Płynność bieżąca (CR)

 • Płynność szybka (QR)

 • Płynność gotówkowa

 • Kapitał obrotowy netto (kapitał pracujący)

 • Wskaźnik kapitału obrotowego netto

Sprawność działania

 • Cykl zapasów w dniach

 • Cykl należności z tytułu dostaw w dniach

 • Cykl zobowiązań z tytułu dostaw w dniach

 • Cykl środków pieniężnych w dniach

 • Wskaźnik obrotu aktywami (produktywność aktywów)

 • Rotacja aktywów obrotowych w dniach

 • Wskaźnik rotacji majątku obrotowego

 • Wskaźnik obrotowości (produktywność) aktywów trwałych (FAT)

Rentowność

 • Rentowność netto % (ROS)

 • Rentowność działalności operacyjnej %

 • Rentowność na sprzedaży %

 • Rentowność majątku % (ROA)

 • Rentowność kapitału własnego % (ROE)

Struktury kapitału i wypłacalności

 • Zadłużenie ogółem

 • Zadłużenie kapitału własnego

 • Zadłużenie długoterminowe

 • Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową (wsk. zdolności kredyt.)

 • Pokrycie zobowiązań odsetkowych

 • Wskaźnik obciążenia finansowego

 • Złota reguła bilansowa % (pokrycie majątku trw. kapitałem wł.)

 • Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym

Copyrights © 2010 Capitales Projekt i Wykonanie: otn.pl

Regulamin